Hur funkar företagssponsring?

Sponsring är ett ord man ofta hör i samband med idrott och föreningslivet. För att mindre föreningar ska kunna överleva så måste de normalt ingå någon form av företagssponsring, eftersom det annars är svårt att få in pengar. Men vad betyder egentligen begreppet företagssponsring? Många kanske tror att sponsring går att likställa med donationer eller gåvor, men faktum är att det är en typ av avtal som båda parter ska tjäna på. Om ett företag sponsrar en idrottsklubb så är det meningen att idrottsklubben ska få in pengar till sin verksamhet, samtidigt som företaget får något tillbaka. Oftast så får företaget reklam och good will, det vill säga att de syns i rätt sammanhang. För många företag är detta mycket värdefullt eftersom kunderna börjar förknippa varumärket med en god sak.

Företagssponsring och vilken typ av företag som sponsrar

Företagssponsring – vilka företag sponsrar?

Det finns många olika typer av företag som sponsrar idrottsklubbar och andra mindre föreningar. I idrottsvärlden handlar det allt oftare om företagssponsring där ett varumärke som redan förknippas med idrott är med och stöttar verksamheten. Spelbolag är ett exempel på en typ av företag som sponsrar idrottsklubbar. Det finns dock mängder med andra företag som vill synas i samband med idrottsevenemang, alltifrån ölproducenter till försäkringsbolag. Det viktiga är att man vänder sig till just den målgruppen som gillar att konsumera idrott, alternativt hittar en ny kundkrets som man kanske annars har svårt att nå ut till.

När det handlar om företagssponsring av lokala idrottsklubbar eller ungdomsverksamhet så är det vanligt att lokala företag går in som sponsorer. Det rör sig i dessa fall om företagssponsring på en lägre nivå, där mycket mindre pengar är involverade. Handlar det om företagssponsring av knattelag eller korplag så kanske det inte ens behövs pengar för att bedriva verksamhet, utan då kanske det räcker med att köpa in bollar och matchställ till lagen. I vilket fall som helst så brukar företaget som sponsrar verksamheten få uppmärksamhet bland spelare, åskådare och i lokalpressen, vilket naturligtvis stärker varumärket.