Föreningar i Sverige som behöver sponsorer

Att driva en förening innebär nästan alltid hårt arbete, oavsett vilken typ av bransch man verkar inom. Såvida man inte är ett stort företag är det svårt att få allting att gå ihop, särskilt eftersom man alltid måste tänka på kärnverksamheten. Det finns många föreningar i Sverige som är i behov av pengar. Allra helst vill man förstås ha en sponsor som under lång tid kan stötta verksamheten. En långsiktig sponsor innebär stabilitet och att man har en trygghet under flera år framöver. Vilken typ av sponsor man har kan dock också skapa problem. SHL, den svenska hockeyligan, fick nyligen kritik av vissa organisationer för att de samarbetar med ett ölmärke. Det som sponsorn får ut av samarbetet är att de förknippas med ishockey, men ett sådant sponsoravtal innebär ju också att ishockeyn förknippas med öl, vilket en del ogillar.

Föreningar i Sverige och sponsring går hand i hand

Föreningar i Sverige och spons

De föreningar i Sverige som oftast är i behov av sponsorer är idrottsföreningar och kulturföreningar. Många sportklubbar drar inga större mängder publik och lockar inte till sig uppmärksamhet i media. De drivs helt enkelt i det tysta, trots att de kanske gör en viktig insats för sporten på en lägre nivå. För att föreningar i Sverige, vare sig de verkar inom idrott eller kultur, ska kunna locka till sig sponsorer måste det först och främst finnas en anledning för sponsorn att stödja verksamheten. I många fall när det gäller mindre föreningar i Sverige kan det handla om så kallad good will, alltså att sponsorn vill bli förknippad med att stötta små föreningar och klubbar.

Det finns dock fall där sponsorer vill stötta föreningar i Sverige för att bygga upp ett långsiktigt förhållande och för att i slutändan kunna tjäna på sponsoravtalet. Detta är särskilt vanligt om det handlar om föreningar som inte är ideella utan som har som målsättning att tjäna pengar på sin verksamhet.